Ekonomik Güven Endeksi Verileri – 2007 – 2020 Şubat

Ekonomik Güven Endeksi (2007 -2020)

Her ay TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye’de ekonomiye dair önemli verilerinden biri olan Ekonomik Güven Endeksinin ülkemiz için 2007 ve 2020 yılları arasındaki seyrini bu yazımızda bulabilirsiniz.Ekonomik Güven Endeksi, üretici ve tüketicilerin ekonomiye dair beklentilerini özetleyen bir değerdir. Bu değerin 100’den büyük olması olumlu, küçük olması ise olumsuz anlam taşımaktadır. Tüketici Güven Endeksi  ise tüketicilerin genel mail durumları ile öngörülerini içeren bir veri kümesidir. Gelecek dönemde ekonomiden beklentileri ve yakın dönemde yapacakları tasarruf ve harcama planlarına dair öngörüleri de içerir. Bununla birlikte yapılan hesaplamalarda mevsimsel etkiler arındırılarak veriler sunulmaktadır.

Ekonomik Güven Endeksi hesaplanırken sektörsel ağırlık katsayıları dikkate alınmaktadır. Bu sektörler ve oranları aşağıdaki gibidir;

  • Tüketici : %20
  • Reel kesim (imalat sanayi) : %40
  • Hizmet : %30
  • Perakende ticaret : %5
  • İnşaat : %5

2007 Ocak – 2020 Şubat – Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi

Kaynak : TÜİK

2007 Ocak – 2020 Şubat – Gelecek 12 Aylık Dönemde İşsiz Sayısı Beklentisi

Aşağıdaki grafikteki referans değeri 100’dür. Bu değerin altındaki değer olumsuzluğu yani işsiz sayısı beklentisinin yüksek olduğunu, üzerindeki değerler ise durumun olumlu yani işsiz sayısı beklentisinin düşük olduğunu göstermektedir. Grafik incelendiğinde en iyi aralığın 2011 ile 2014 arasında olduğu görülmektedir. Özellikle 2018 Ocak ayından itibaren verinin yayınlanmaya başladığı 2007 yılından itibaren en düşük yani en olumsuz oranların olduğu görülmektedir.

Kaynak : TÜİK

2007 Ocak – 2020 Şubat – Gelecek 12 Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum Beklentisi

Grafik incelendiğinde Ekonomik durum beklentisinin en düşük olduğu tarih 2008 Kasım iken en yüksek olduğu tarihin ise 2007 Eylül ayı olduğu görülmektedir. 2015 yılında Eylül ve Ekim ayları arasında yaşanan ekonomik kriz de yine beklenti grafiğine yansımış durumda buna göre 2015 Eylül ayında ekonomik beklenti olumsuz yönde büyük bir değişiklik göstermiştir. Bir diğer değişiklik ise 2018 yılının yaz aylarında yaşanan dolar dalgalanmasından sonra yapılan ankette (2018 Eylül) bu olumsuz değişim görülmektedir.

Kaynak : TÜİK

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın